Debreceni Szénhidrát Centrum

 

 

A szénhidrátkémia kialakulása Debrecenben
 
A debreceni szénhidrátkémiai iskola legfontosabb eredményei
 
A szénhidrátkémia jelene Debrecenben
 

 

DEBRECENI KUTATÓCSOPORTOK:

Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoport, TTK Szerves Kémiai Tanszék

Oligoszacharidkémiai Munkacsoport, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

Szerkezeti Biológiai és Molekuláris Felismerési Műhely, TTK Szerves Kémiai Tanszék

Glikoenzim Kutatócsoport, TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, TTK Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

GlycOptim Kft.

 

DE TTK SZÉNHIDRÁTOK ÉS HETEROCIKLUSOK KÉMIÁJA ÉS KÉMIAI BIOLÓGIÁJA DOKTORI PROGRAM (K5)

Programvezető: Somsák László egyetemi tanár

Kutatási témák:

Természetes szénhidráttartalmú vegyületek és lényegi alkotóelemeik szintézise. Glikomimetikumok és enziminhibítorok tervezése és szintézise. Glikoenzimek működési mechanizmusainak tanulmányozása. Szénhidrát fehérje kölcsönhatások vizsgálata modern műszeres módszerekkel. Potenciálisan farmakológiailag aktív természetes eredetű O-heterociklusok (pl. flavonoidok, kromonoidok, kumarinok), kéntartalmú analógjaik és O,N-heterociklusok szintézise, szelektív átalakításaik és szerkezetvizsgálatuk.

K/5 doktori program

AKTUÁLIS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoport,
TTK Szerves Kémiai Tanszék

A szénhidrátok biológiai szerepével, bioszintézisével és átalakulásaival foglalkozó tudományterület, a glikobiológia számos alapvető, elsősorban felismerési folyamatban mutatta ki a cukorszármazékok és konjugátumaik, pl. glikoproteinek és glikolipidek kulcsszerepét. Mivel a biológiai forrásokból izolálható szénhidrátok mennyisége általában csak a szerkezetfelderítésre elegendő, további vizsgálatokhoz a természetes vegyülettípusok előállítása, illetve ezeket szerkezetükben és/vagy biológiai hatásukban utánzó ún. glikomimetikumok készítése szükséges. A glikomimetikumok között kiemelt szerepűek a szénhidrátok átalakításait katalizáló glikoenzimek inhibitorai, melyek a természetes folyamatokba való beavatkozás lehetőségét is adhatják. Számos glikoenzim inihibitor ma már gyógyszerként van forgalomban. A kutatócsoport tevékenysége a fenti területekhez kapcsolódva elsősorban glikoenzim inhibitorok tervezésére és szintézisére koncentrálódik. A megcélzott enzimek a glikozid hidrolázok, glikozil transzferázok és glikogén foszforilázok, melyek gátlásának sokoldalú gyakorlati alkalmazási lehetőségei közül kiemelkedik a várható antidiabetikus hatás. A vegyületek biológiai hatásait együttműködések keretében vizsgálják.

Az említett biológiai hatások elérésére szolgáló vegyületek szintézise során foglalkoznak a szénhidrátkémiai szintézismódszerek fejlesztésével, új eljárások kidolgozásával C-glikozil származékok, glikálok, exo-glikálok, glikozilaminok és -karbamidok, cukor-spirociklusok, szénhidrát tozilhidrazonok előállítására és átalakításaikra fókuszálva. Az enzimgátló hatások molekuláris szintű megértése, a szerkezet-hatás összefüggések felállítása és a vegyülettervezés támogatása végett kooperációs partnerekkel számításos kémiai, molekuláris dokkolási és fehérje krisztallográfiai vizsgálatokra is sor kerül.

Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoport publikációk:

MTMT

Idea Tudóstér

Média anyagok

Oligoszacharidkémiai Munkacsoport,
GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

A Gyógyszerészi Kémia Tanszék sokrétű szerves kémiai és gyógyszerkémiai alapkutatást végez. Antibiotikumkémiai és szénhidrátkémiai kutatási irányai a két előd-kutatócsoport, az MTA Antibiotikumkémiai Kutatócsoport és az MTA Szénhidrátkémiai Kutatócsoport hagyományaira épülnek. Ezek mellett módosított nukleozidok és nukleinsavak szintézisével, valamint és kardiovaszkuláris hatóanyagok kutatásával is foglalkozik.

Kutatási témák a csoport honlapján

A csoport nemzetközi kapcsolatai

A csoport publikációs listája

A csoport aktuális pályázatai

 

EURÓPAI SZÉNHIDRÁTKÉMIA

Glycoscience in Europe

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS ELISMERÉSEK

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS ELISMERÉSEK 2012-TŐL

COST Action 18132

CA18132 - Functional Glyconanomaterials for the Development of Diagnostics and Targeted Therapeutic Probes

SZÉNHIDRÁTOKRÓL NÉPSZERŰEN MAGYARUL

Előszó (Somsák László)

Szénhidrátok mindenütt

Antidiabetikus cukorszármazékok

Gyógyhatású szénhidrátok – a véralvadásgátlástól a géncsendesítésig

Glikoenzimek az élő szervezetben és a lombikban

Ciklodextrinek: nanoméretű konténerektől a terápiás eszközökig

Egyéb közlemények

A glikogén foszforiláz glükózanalóg gátlószerei, mint potenciális
antidiabetikumok

Szénhidrát gyógyszerek

C-Glikozil-formaldiminek szintézise, heterociklizációja és további átalakítási
lehetőségeinek vizsgálata

A szénhidrátkód

Szénhidrátkémia Magyarországon

Az élet megfejtésre váró titkosírása, a szénhidrátkód

ESEMÉNYEK

MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikumkémiai Munkabizottság ülése

Időpontja és helye: 2018. május 23.-25., Mátrafüred

A munkabiztottsági ülés programja

MTA SZÉNHIDRÁT, NUKLEINSAV ÉS ANTIBIOTIKUMKÉMIAI MUNKABIZOTTSÁG 

Elnöke: Prof. Somsák László

Titkár: Dr. Csávás Magdolna

A munkabizottság honlapja