Debreceni Szénhidrát Centrum

 

A szénhidrátkémia kialakulása Debrecenben
 
A debreceni szénhidrátkémiai iskola legfontosabb eredményei
 
A szénhidrátkémia jelene Debrecenben
 

 

DEBRECENI KUTATÓCSOPORTOK:

Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoport, TTK Szerves Kémiai Tanszék

Oligoszacharidkémiai Munkacsoport, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

Szerkezeti Biológiai és Molekuláris Felismerési Műhely, TTK Szerves Kémiai Tanszék

Glikoenzim Kutatócsoport, TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, TTK Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

GlycOptim Kft.

 

DE TTK SZÉNHIDRÁTOK ÉS HETEROCIKLUSOK KÉMIÁJA ÉS KÉMIAI BIOLÓGIÁJA DOKTORI PROGRAM (K5)

Programvezető: Somsák László egyetemi tanár

Kutatási témák:

Természetes szénhidráttartalmú vegyületek és lényegi alkotóelemeik szintézise. Glikomimetikumok és enziminhibítorok tervezése és szintézise. Glikoenzimek működési mechanizmusainak tanulmányozása. Szénhidrát fehérje kölcsönhatások vizsgálata modern műszeres módszerekkel. Potenciálisan farmakológiailag aktív természetes eredetű O-heterociklusok (pl. flavonoidok, kromonoidok, kumarinok), kéntartalmú analógjaik és O,N-heterociklusok szintézise, szelektív átalakításaik és szerkezetvizsgálatuk.

K/5 doktori program

 

AKTUÁLIS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoport,
TTK Szerves Kémiai Tanszék

 

 

 

Oligoszacharidkémiai Munkacsoport,
GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

A Gyógyszerészi Kémia Tanszék sokrétű szerves kémiai és gyógyszerkémiai alapkutatást végez. Antibiotikumkémiai és szénhidrátkémiai kutatási irányai a két előd-kutatócsoport, az MTA Antibiotikumkémiai Kutatócsoport és az MTA Szénhidrátkémiai Kutatócsoport hagyományaira épülnek. Ezek mellett módosított nukleozidok és nukleinsavak szintézisével, valamint és kardiovaszkuláris hatóanyagok kutatásával is foglalkozik.

Kutatási témák a csoport honlapján

A csoport nemzetközi kapcsolatai

A csoport publikációs listája

A csoport aktuális pályázatai

 

EURÓPAI SZÉNHIDRÁTKÉMIA

 

 

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS ELISMERÉSEK

 

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS ELISMERÉSEK 2012-TŐL

 

ESEMÉNYEK

MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikumkémiai Munkabizottság ülése

Időpontja és helye: 2018. május 23.-25., Mátrafüred

A munkabiztottsági ülés programja

MTA SZÉNHIDRÁT, NUKLEINSAV ÉS ANTIBIOTIKUMKÉMIAI MUNKABIZOTTSÁG 

Elnöke: Prof. Somsák László

Titkár: Dr. Csávás Magdolna

A munkabizottság honlapja