technológia

technology

A technológia alkalmazott tudomány, a technika, a gyakorlat tudománya.

kitermelés

yield

Az a százalékban megadott érték, amely kifejezi, hogy a kapott termék mennyisége hányad része az elméletileg számítottnak.

konverzió

conversion

Azt fejezi ki, hogy a készülékben egyszeri áthaladáskor a betáplált anyagmennyiség hányad része alakult át más anyaggá.

termelékenység

efficiency

Azt fejezi ki, hogy egy fő közvetlen vagy közvetett munkaerő bizonyos időegység alatt mekkora termelési értéket hoz létre.

kapacitás

capacity

Azt fejezi ki, hogy egy adott készülékben, berendezésben, üzemben, gyárban meghatározott időegység alatt mennyi termékmennyiség állítható elő.

szakaszos gyártás

batch production

Olyan gyártási folyamat, amely időben periódikusan ismétlődő részműveletekből áll.

folyamatos gyártás

continuous production

Folyamatos gyártás során a készülékbe folyamatos anyag betáplálás történik és az elvétel is folyamatos.

gép

machine

Olyan technikai szerkezet, amely munkát végez, illetve energiát alakít át úgy, hogy közben célirányos feladatot végez.

nyersanyag

raw material

A bányászással kitermelt kiindulási anyag a nyersanyag.

katalizátor

catalyst

A katalizátor olyan anyag, amely megnöveli valamely kémiai rendszer egyensúlyi helyzetéhez vezető sebességét anélkül, hogy a folyamatban elhasználódna.

szintézisgáz

synthesis gas

A szintézisgázok H2/CO és H2/N2 gázelegyek, amelyekből különböző szintéziseket (metanol- vagy más oxoszintéziseket, ammónia szintézist) valósítanak meg.

folyamatábra

process flow sheet

A technológiai kapcsolatok jellegét és sajátosságait, az elemek kapcsolódási módját folyamatábrákkal szemléltetik.

elvi folyamatábra

flow chart

Csak a folyamat megértéséhez szükséges minimális közlést tartalmazza, a műveletek sorrendjét, a készülékek és gépek jellegét tisztázza.

technológiai folyamatábra

technology process flow sheet

A mellékfolyamatokat is bemutatja és tartalmazza a folyamat anyag- és energiaforgalmát is. Feltünteti a készülék típusát, számát, nagyságát stb.

német keménységi fok

German hardness

Egy német keménységi fokú az a víz, amelynek 1 dm3-re 10 mg CaO-dal egyenértékű Ca-, Mg-sót tartalmaz feloldva.

térsebesség

space velocity

Egységnyi térfogatú katalizátoron időegység alatt áthaladt anyag mennyisége.

pakura

pakura

A kőolaj atmoszférikus desztillációjának maradéka.

Liebig-féle minimum elv

Liebig's minimum principle

A növekedés és a termékmennyiség ahhoz az elemhez igazodik, amelyik a szükséges mennyiséghez képest a legkisebb mértékben áll rendelkezésre.

heterogén katalízis

heterogeneous catalysis

A heterogén katalízis körébe azok a folyamatok tartoznak, amelyekben a katalizátor más fázisban van, mint a reaktáns.

égéshő

heat of combustion

Az a hőmennyiség, amely egységnyi tömegű, illetve térfogatú anyag tökéletes elégetésekor szabadul fel abban az esetben, ha az égéstermékeket a kiindulási hőmérsékletre hűtjük vissza.

fűtőérték

heating value

Az égéshőtől abban különbözik, hogy az égéstermékek víztartalma az égés után nem cseppfolyós, hanem gőz halmazállapotban van jelen.

oktánszám

octane rating

A benzinek kompressziótűrését mutatja meg, nulla pontja az igen kevéssé kompressziótűrő n-heptán, 100-as pontja a jó kompressziótűrésű 2,2,4-trimetil-pentán.

cetánszám

cetane number

A gázolajnál a gyulladási hajlamot cetánszámmal jellemzik, amelynek nulla pontja a rosszul gyulladó α-metil-naftalin, 100-as pontja a jól gyulladó n-hexadekán.

krakkolás

cracking

Krakkolásnak nevezzük a 650 oC alatti hőmérsékleten végzett hőbontást.

gudron

gudron

A pakura vákuumdesztillációjának maradéka.

fehéráruk

white products

Kőolajok atmoszférikus desztillációjával nyert különböző párlatok gyűjtőneve.

promotorok

promoters

A katalizátorok működésére kedvező hatású adalékokat promotoroknak (aktivátoroknak) nevezzük, amelyet készítés közben kis mennyiségben adnak a katalizátorhoz.